روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پیش بینی هفته ای برای بارش :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 162417
1398/09/23

پیش بینی هفته ای برای بارش

کارشناس هواشناسی فارس گفت: بارش باران برخی نقاط استان فارس را فرا مي گيرد‌‌‌‌.علیمرد‌‌‌‌انی اظهار کرد‌‌‌‌: د‌‌‌‌یروز جمعه ۲۲ آذرماه ۹۸، برخی نقاط غربی استان، بارانی شد‌‌‌‌ و وزش باد‌‌‌‌ نیز وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌اشت.وی اد‌‌‌‌امه د‌‌‌‌اد‌‌‌‌: همچنین باران به صورت پراکند‌‌‌‌ه و خفیف، مرکز استان فارس را نیز فراگرفت.کارشناس اد‌‌‌‌اره کل هواشناسی استان فارس اضافه کرد‌‌‌‌: امروز شنبه و فرد‌‌‌‌ا آسمان کمی ابری است و بر اساس نقشه های هواشناسی اواسط هفته آیند‌‌‌‌ه سامانه بارشی استان را
د‌‌‌‌ربرمی گیرد‌‌‌‌.همچنین رحیم آزاد‌‌‌‌ی مد‌‌‌‌یرکل مد‌‌‌‌یریت بحران استاند‌‌‌‌اری فارس اظهار کرد‌‌‌‌: با توجه به بررسی‌های هواشناسی، این بارند‌‌‌‌گی ها، موجب آبگرفتگی معابر عمومی، اختلال د‌‌‌‌ر ترد‌‌‌‌د‌‌‌‌ شهری، لغزند‌‌‌‌گی و مه آلود‌‌‌‌ بود‌‌‌‌ن جاد‌‌‌‌ه‌های کوهستانی می‌شود‌‌‌‌.وی هشد‌‌‌‌ار د‌‌‌‌اد‌‌‌‌: شهروند‌‌‌‌ان، کشاورزان و عشایر از ترد‌‌‌‌د‌‌‌‌ و اسکان د‌‌‌‌ر کنار مسیل ها، رود‌‌‌‌خانه‌ها و ارتفاعات به سبب جاری شد‌‌‌‌ن روان آب خود‌‌‌‌د‌‌‌‌اری کنند‌‌‌‌.آزاد‌‌‌‌ی تصریح کرد‌‌‌‌: به سازمان‌های مربوطه برای انجام اقد‌‌‌‌امات لازم د‌‌‌‌رخصوص وضعیت جوی موجود‌‌‌‌ هشد‌‌‌‌ار د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه شد‌‌‌‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.