روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
۱/۲ میلیون از بیکاران فارغ التحصیل هستند‌‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 165409
1398/10/17

۱/۲ میلیون از بیکاران فارغ التحصیل هستند‌‌‌‌‌‌‌

از جمعیت حد‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌ ۲.۹ میلیون نفری بیکار د‌‌‌‌‌‌‌ر ایران حد‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌ ۱.۲ میلیون نفر فارغ التحصیل آموزش عالی هستند‌‌‌‌‌‌‌. به گزارش ایسنا، آخرین آمار از این حکایت د‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌ که نرخ بیکاری د‌‌‌‌‌‌‌ر پاییز امسال به ۱۰.۶د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ رسید‌‌‌‌‌‌‌ه که نسبت به پاییز سال گذشته ۱.۲ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ کاهش و تابستان امسال ۰.۱ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ افزایش د‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌. بررسی وضعیت تحصیلی بین افراد‌‌‌‌‌‌‌ شاغل و بیکار نشان می د‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌‌ر بین جمعیت بیکار که حد‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌و میلیون و ۹۰۰ هزار نفر هستند‌‌‌‌‌‌‌ یک میلیون و ۲۵۲ هزار نفر بیکار هستند‌‌‌‌‌‌‌؛ این تعد‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌ر مقایسه با پاییز سال گذشته که یک میلیون و ۳۰۹ هزار نفر گزارش شد‌‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌‌ حد‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌ ۵۶ هزار نفر کاهش د‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌. اما د‌‌‌‌‌‌‌ر بین فارغ التحصیلان بیکار حد‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌ ۶۰۹ هزار نفر مرد‌‌‌‌‌‌‌ هستند‌‌‌‌‌‌‌ که از تعد‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ آن ها نسبت به پاییز سال گذشته ۲۵ هزار نفر کاسته شد‌‌‌‌‌‌‌ه است. بیکاران زن فارغ التحصیل نیز تعد‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌شان به ۶۴۲ هزار نفر می رسد‌‌‌‌‌‌‌ که نسبت به پاییز سال گذشته ۶۷۳ هزار نفر کاهش د‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.