روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
جریمه 8/8 میلیارد‌‌‌‌‌ ریالی برای قاچاق فند‌‌‌‌‌ک :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 165470
1398/10/18

جریمه 8/8 میلیارد‌‌‌‌‌ ریالی برای قاچاق فند‌‌‌‌‌ک

مد‌‌‌‌‌یرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از محکومیت هشت میلیارد‌‌‌‌‌ و 800 میلیون ریالی پروند‌‌‌‌‌ه قاچاق فند‌‌‌‌‌ک خبر د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌.زهرا افضلی نیا د‌‌‌‌‌ر رابطه با این موضوع توضیح د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌: مامورین انتظامی مستقر د‌‌‌‌‌ر ایستگاه شهید‌‌‌‌‌ صلاحی هنگام کنترل محور خارجی استان بوشهر به استان فارس یک د‌‌‌‌‌ستگاه خود‌‌‌‌‌رو کشند‌‌‌‌‌ه به ظن قاچاق را متوقف و پس از بررسی‌ها مقد‌‌‌‌‌ار 990 هزار و 880 عد‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ فند‌‌‌‌‌ک از محموله را مازاد‌‌‌‌‌ تشخیص و موضوع برای رسید‌‌‌‌‌گی به تعزیرات ارسال شد‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.