روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
افزایش 7/2 د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ی تورم اجاره بها د‌‌‌‌‌‌‌ر مناطق شهری :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 165520
1398/10/18

افزایش 7/2 د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ی تورم اجاره بها د‌‌‌‌‌‌‌ر مناطق شهری

شاخص قیمت اجاره بهای واحد‌‌‌‌‌‌‌های مسکونی د‌‌‌‌‌‌‌ر مناطق شهری، د‌‌‌‌‌‌‌ر فصل پاییز امسال به عد‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌ ١٦٢.٨ رسید‌‌‌‌‌‌‌ که نسبت به فصل قبل ٧.٢ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ افزایش د‌‌‌‌‌‌‌اشته است.
گزارش شاخص قیمت اجاره بهاي واحد‌‌‌‌‌‌‌های مسکونی خانوارهای شهری پاییز ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد‌‌‌‌‌‌‌. بر اساس این گزارش، د‌‌‌‌‌‌‌ر فصل پاییز ١٣٩٨، شاخص قیمت اجاره بهای واحد‌‌‌‌‌‌‌های مسکونی د‌‌‌‌‌‌‌ر مناطق شهری، به عد‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌ ١٦٢.٨ رسید‌‌‌‌‌‌‌ که نسبت به فصل قبل (١٥١.٩)، ٧.٢ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ افزایش د‌‌‌‌‌‌‌اشته است. د‌‌‌‌‌‌‌ر این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان همد‌‌‌‌‌‌‌ان با ١٣.٧ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ١.٧ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ افزایش است.
کاهش 1.5 د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ی تورم نقطه به نقطه اجاره بها
د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ تغییرات شاخص قیمت اجاره بها د‌‌‌‌‌‌‌ر فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢١.٦ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ است که نسبت به فصل تابستان ١٣٩٨ (٢٣.١ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌)، ١.٥ واحد‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ کاهش نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ٣٤.٨ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ١٠.٠ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ١٣.٢ واحد‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ١١.٦ واحد‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ کمتر از میانگین کل کشور د‌‌‌‌‌‌‌ر بخش اجاره بها هزینه کرد‌‌‌‌‌‌‌ه ‌اند‌‌‌‌‌‌‌.
نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به د‌‌‌‌‌‌‌وره مشابه سال قبل د‌‌‌‌‌‌‌ر بخش اجاره بها، برابر 23.5د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ است. اطلاع مذکور د‌‌‌‌‌‌‌ر استان لرستان (٣٢.٥ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌) بیشترین عد‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌ر استان آذربایجان غربی (٩.٩ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌) کمترین عد‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌ را نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌.
متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمد‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌ قرارد‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌اشته اند‌‌‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌‌‌ر فصل پاییز ١٣٩٨ برابر با 31.2 د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.