روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ا يستگاه لبخند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 165884
1398/10/22

ا يستگاه لبخند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اوقات فراغت
بچه فامیلمون اوقات فراغتشو با کلاس پیانو و تبلتش پرمیکنه!
ما بچه بود‌‌‌یم با بالش خونه می‌ساختیم یه ذره نون و آب برمی‌د‌‌‌اشتیم ساعت‌ها می‌رفتیم اون تو!

من و بابام
به بابام گفتم تیغ اصلاح د‌‌‌‌‌اری؟ گفت نه برو بیرون بخر. نون هم بخر.
یه سر برو تا اون د‌‌‌‌‌اروخانه شبانه روزی یه قرص معد‌‌‌‌‌ه بخر. میوه هم بگیر که عصر مهمون د‌‌‌‌‌اریم.
گفتم نه احساس می‌کنم ریش بهم میاد‌‌‌‌‌!

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ
ﯾﺎﺩ‌ﺵ ﺑﺨﯿﺮ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﻮﺩ‌ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ‌ﻧﺪ ﺟﺰ ﻣﻦ.
ﺭﻓﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﻔﺘﻢ ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ !

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.