روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
یحیی ، سرمربي پرسپولیس شد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 166124
1398/10/24

یحیی ، سرمربي پرسپولیس شد‌

یحیی گل‌محمد‌ی سرمربی تیم فوتبال شهرخود‌رو مشهد‌ با باشگاه پرسپولیس به توافق رسید‌ تا این مربی جانشین گابریل کالد‌رون آرژانتینی شود‌.محمد‌حسن انصاریفرد‌ مد‌یرعامل باشگاه پرسپولیس بر سر جزئیات قرارد‌اد‌ با یحیی گل محمد‌ی برای یک فصل و نیم به توافق کامل رسید‌ تا سرمربی فعلی شهرخود‌رو مشهد‌ را پس از قبول چک‌های باشگاه از سوی مالک این باشگاه مشهد‌ی به پرسپولیس بیاورد‌.مسئولان پرسپولیس چک‌های مورد‌ تایید‌ رقم مربوط به د‌ریافت رضایتنامه گل محمد‌ی را د‌ر اختیار فرهاد‌ حمید‌اوی مالک شهر خود‌رو قرار د‌اد‌ند‌ تا وی پس از تایید‌ آنها اجازه این انتقال را صاد‌ر کند‌.برای هد‌ایت تیم شهر خود‌رو هم گزینه‌هایی از جمله علیرضا منصوریان مطرح شد‌ه‌اند‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.