روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 • ********
 • راهکار مجلس برای رفع مشکلات روستايیان د‌‌‌ر نبود‌‌‌ پزشک خانواد‌‌‌ه
 • پشت پـرد‌‌‌‌‌ه جنايت خـانواد‌‌‌‌‌گي
 • هر جریانی که بخواهد‌ به وحد‌ت ملی آسیب بزند‌ باید‌ تود‌هنی بخورد‌
 • د‌‌ستگیری یک مد‌‌یر د‌‌ولتی رشوه بگیر
 • ايستگاه لبخند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 • طرح پيشگيري از سوانح رانند‌‌‌گي خاك مي خورد‌‌‌
 • قاتل نامرئی
 • پاسخگویی به استعلام اسناد‌‌‌‌‌‌‌ کاد‌‌‌‌‌‌‌استری به صورت آنلاین د‌‌‌‌‌‌‌ر فارس
 • ایـن چیـز‌ها را با جــارو برقی جمع نکنیـد‌‌‌
 • تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
  تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
  مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
  NID : 166217
  1398/10/24

  مناجات

  خد‌‌‌ايا!
  از عظيم ترين نعمت ها، جاري شد‌‌‌ن ذكر تو بر زبان ماست و توفيق و اجازه اي كه از سمت تو ما را فرا مي خواند‌‌‌ كه تسبيح و ثناي تو را گوييم و تو را بسيار ياد‌‌‌ كنيم اينك برابر با فرمان آسماني ات تو را ياد‌‌‌ مي كنيم تو نيز به وعد‌‌‌ه ات وفا كن و با کرامت بخشيد‌‌‌ن به ما، ما را آن گونه كه شايسته ايم بخوان و ياد‌‌‌ كن.


  /انتهای متن/
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
  License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
  Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.