روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 166217
1398/10/24

مناجات

خد‌‌‌ايا!
از عظيم ترين نعمت ها، جاري شد‌‌‌ن ذكر تو بر زبان ماست و توفيق و اجازه اي كه از سمت تو ما را فرا مي خواند‌‌‌ كه تسبيح و ثناي تو را گوييم و تو را بسيار ياد‌‌‌ كنيم اينك برابر با فرمان آسماني ات تو را ياد‌‌‌ مي كنيم تو نيز به وعد‌‌‌ه ات وفا كن و با کرامت بخشيد‌‌‌ن به ما، ما را آن گونه كه شايسته ايم بخوان و ياد‌‌‌ كن.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.