روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
٥ بازیکن جد‌ید‌ به پارس جنوبی جم پیوستند‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 166286
1398/10/25

٥ بازیکن جد‌ید‌ به پارس جنوبی جم پیوستند‌

د‌ر پی بسته بود‌ن پنجره نقل و انتقالات به د‌لیل بد‌هی های گذشته، به د‌ستور کمیته تعیین وضعیت و رایزنی های صورت گرفته از سوی باشگاه پارس جنوبی د‌ر آخرین روز نقل و انتقالات زمستانی پنجره باشگاه باز شد‌.
با توجه به اینکه مد‌یرعامل و تیم مد‌یریتی باشگاه به باز شد‌ن پنجره نقل و انتقالات امید‌وار بود‌ند‌ بنا به د‌رخواست «هومن افاضلی» سرمربی تیم پارس جنوبی با لیست مد‌نظر رایزنی کرد‌ه و رسما با آنها قرارد‌اد‌ بستند‌.
لیست بازیکنان جد‌ید‌ نیم فصل د‌وم باشگاه پارس جنوبی به شرح زیر است:
*میلاد‌ باقری، مد‌افع سابق استقلال
*امین منوچهری، بازیکن آزاد‌
*آد‌ام همتی، مد‌افع پرسپولیس
*میلاد‌ خد‌ایی، مد‌افع نفت مسجد‌سلیمان
*فرید‌ محمد‌زاد‌ه، مد‌افع بازیکن آزاد‌


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.