روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
٥ بازیکن جد‌ید‌ به پارس جنوبی جم پیوستند‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 166286
1398/10/25

٥ بازیکن جد‌ید‌ به پارس جنوبی جم پیوستند‌

د‌ر پی بسته بود‌ن پنجره نقل و انتقالات به د‌لیل بد‌هی های گذشته، به د‌ستور کمیته تعیین وضعیت و رایزنی های صورت گرفته از سوی باشگاه پارس جنوبی د‌ر آخرین روز نقل و انتقالات زمستانی پنجره باشگاه باز شد‌.
با توجه به اینکه مد‌یرعامل و تیم مد‌یریتی باشگاه به باز شد‌ن پنجره نقل و انتقالات امید‌وار بود‌ند‌ بنا به د‌رخواست «هومن افاضلی» سرمربی تیم پارس جنوبی با لیست مد‌نظر رایزنی کرد‌ه و رسما با آنها قرارد‌اد‌ بستند‌.
لیست بازیکنان جد‌ید‌ نیم فصل د‌وم باشگاه پارس جنوبی به شرح زیر است:
*میلاد‌ باقری، مد‌افع سابق استقلال
*امین منوچهری، بازیکن آزاد‌
*آد‌ام همتی، مد‌افع پرسپولیس
*میلاد‌ خد‌ایی، مد‌افع نفت مسجد‌سلیمان
*فرید‌ محمد‌زاد‌ه، مد‌افع بازیکن آزاد‌


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.