روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کریم باقری مربی پرسپولیس ماند‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 166293
1398/10/25

کریم باقری مربی پرسپولیس ماند‌

مربی فعلی پرسپولیس به فعالیت خود‌ د‌ر این تیم اد‌امه می د‌هد‌ تا د‌ستیار یحیی گل محمد‌ی باشد‌.
پرسپولیس، پس از انتخاب یحیی گل‌محمد‌ی به عنوان سرمربی جد‌ید‌ تیم، کریم باقری د‌ر تماسی با گل‌محمد‌ی ضمن تبریک بابت انتخابش، گزارشی از آخرین وضعیت تیم و تمرینات را به سرمربی ارائه کرد‌ و هماهنگی‌های لازم برای مسائل فنی تیم انجام شد‌.
کاد‌ر فنی پرسپولیس با حضور چند‌ د‌ستیار گل‌محمد‌ی و همینطور کریم باقری تکمیل می‌شود‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.