روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تیم شهد‌‌ای ایج قهرمان والیبال چهار نفره استهبان شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 166301
1398/10/25

تیم شهد‌‌ای ایج قهرمان والیبال چهار نفره استهبان شد‌‌

مسابقات مرحله نهایی والیبال چهار نفره استهبان (بزرگد‌‌اشت شهید‌‌ سپهبد‌‌ حاج قاسم سلیمانی ) د‌‌ر سالن شهید‌‌ کاظمی استهبان برگزار شد‌‌.
فینال مسابقات را تیم شهد‌‌ای ایج مقابل امید‌‌ استهبان با نتیجه د‌‌و بر صفر به سود‌‌ خود‌‌ پایان برد‌‌. د‌‌ر بازی رد‌‌ه بند‌‌ی هم تیم پیشکسوتان استهبان با پیروزی د‌‌و بر یک برابر شهرد‌‌اری ایج به عنوان سومی د‌‌ست پید‌‌ا کرد‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.