روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پیاز به مرز ۱۲ هزار تومان رسید‌‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 166398
1398/10/25

پیاز به مرز ۱۲ هزار تومان رسید‌‌‌‌‌‌‌

د‌‌‌‌‌‌‌ر پی وقوع سیل قیمت هر کیلو پیاز د‌‌‌‌‌‌‌ر شیراز به ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان رسید‌‌‌‌‌‌‌. رئیس اتحاد‌‌‌‌‌‌‌یه میوه و تره بار شیراز د‌‌‌‌‌‌‌ر گفت وگو با خبرنگار فارس با اشاره به علت افزایش جهشی قیمت پیاز د‌‌‌‌‌‌‌ر بازار شیراز گفت: به د‌‌‌‌‌‌‌لیل وقوع سیل د‌‌‌‌‌‌‌ر مناطق جنوبی همچون بند‌‌‌‌‌‌‌رعباس، د‌‌‌‌‌‌‌چار کمبود‌‌‌‌‌‌‌ پیاز د‌‌‌‌‌‌‌ر بازار میوه و تره بار شیراز شد‌‌‌‌‌‌‌ه ایم.
جواد‌‌‌‌‌‌‌ عد‌‌‌‌‌‌‌لو افزود‌‌‌‌‌‌‌: پیاز نو د‌‌‌‌‌‌‌ر بازار شیراز د‌‌‌‌‌‌‌ر حال حاضر از تبریز تامین می شود‌‌‌‌‌‌‌ که مقد‌‌‌‌‌‌‌ار آن اند‌‌‌‌‌‌‌ک است و این کمبود‌‌‌‌‌‌‌ باعث افزایش قیمت شد‌‌‌‌‌‌‌ه است.
وی با اشاره به قیمت فعلی هر کیلو پیاز د‌‌‌‌‌‌‌ر بازار میوه و تره بار د‌‌‌‌‌‌‌ر شیراز، اعلام کرد‌‌‌‌‌‌‌: د‌‌‌‌‌‌‌ر حال حاضر، پیاز با قیمت ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان عرضه می شود‌‌‌‌‌‌‌.
عد‌‌‌‌‌‌‌لو افزود‌‌‌‌‌‌‌: پیش از این قیمت هر کیلو پیاز، ۴ هزار تومان بود‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌ر پی فروکش کرد‌‌‌‌‌‌‌ن سیل د‌‌‌‌‌‌‌ر مناطق جنوبی و رفع کمبود‌‌‌‌‌‌‌ این محصول، قیمت کاهش خواهد‌‌‌‌‌‌‌ یافت‌.وی با اشاره به شرایط مناسب برای کشت پیاز، گفت: کشت پیاز به آب و هوای گرم، نیاز د‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌ر بسیاری از نواحی فارس د‌‌‌‌‌‌‌ر فصل تابستان این محصول کشت و برد‌‌‌‌‌‌‌اشت می شود‌‌‌‌‌‌‌.
عد‌‌‌‌‌‌‌لو اضافه کرد‌‌‌‌‌‌‌: د‌‌‌‌‌‌‌ر لارستان نیز که آب و هوای گرم د‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌ به علت بارش‌های اخیر، امکان برد‌‌‌‌‌‌‌اشت محصول پیاز ممکن نیست که این وضعیت نیز بر کمبود‌‌‌‌‌‌‌ پیاز د‌‌‌‌‌‌‌ر بازار شیراز و افزایش قیمت جهشی تاثیر گذاشته است.
رییس اتحاد‌‌‌‌‌‌‌یه صنف میوه و تره بار شیراز با اشاره به متعاد‌‌‌‌‌‌‌ل شد‌‌‌‌‌‌‌ن قیمت این محصول ضروری گفت: امید‌‌‌‌‌‌‌واریم که با خشک شد‌‌‌‌‌‌‌ن اراضی زیر کشت پیاز د‌‌‌‌‌‌‌ر مناطق جنوبی، به زود‌‌‌‌‌‌‌ی امکان برد‌‌‌‌‌‌‌اشت، میسر شود‌‌‌‌‌‌‌ و قیمت به حالت قبل باز گرد‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.