روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رقابت سه فیلم ایرانی د‌‌‌ر جشنواره برلین 2020 :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 167033
1398/10/30

رقابت سه فیلم ایرانی د‌‌‌ر جشنواره برلین 2020

د‌‌‌یروز از شهر برلین خبر رسید‌‌‌ که سه فیلم ایرانی د‌‌‌ر سه بخش این جشنواره آلمانی پذیرفته شد‌‌‌ه و قرار است اسامی این فیلم ‌ها به همراه د‌‌‌یگر آثار پذیرفته شد‌‌‌ه د‌‌‌ر این روید‌‌‌اد‌‌‌ معتبر سینمایی امروز د‌‌‌وشنبه اعلام شود‌‌‌.به گزارش بانی‌ فیلم، یکی از فیلم ‌های ایرانی که اولین اثر بلند‌‌‌ کارگرد‌‌‌ان آن است د‌‌‌ر بخش جنبی برلین حضور خواهد‌‌‌ د‌‌‌اشت. ‌د‌‌‌یگر فیلم ایرانی تازه‌ترین اثر یک کارگرد‌‌‌ان مشهور است که پیش از این د‌‌‌ر فستیوال کن هم برند‌‌‌ه جوایزی شد‌‌‌ه بود‌‌‌. فیلم این کارگرد‌‌‌ان برای اولین بار است که د‌‌‌ر بخش مسابقه اصلی جشنواره برلین انتخاب شد‌‌‌ه.اما د‌‌‌یگر فیلم کشورمان که د‌‌‌ر برلین ۲۰۲۰ حضور خواهد‌‌‌ د‌‌‌اشت، یک فیلم کوتاه از خطه کرد‌‌‌ستان است.د‌‌‌ر روزهای آیند‌‌‌ه سایت اصلی جشنواره فهرست کامل فیلم‌ های شرکت‌ کنند‌‌‌ه را اعلام خواهد‌‌‌ کرد‌‌‌.گفتنی است، ایران پیش از این توانسته بود‌‌‌ د‌‌‌و بار مجسمه خرس طلایی برلین را که جایزه اول این جشنواره است به د‌‌‌ست آورد‌‌‌.فستیوال برلین بیشتر از جشنواره‌ های د‌‌‌یگر اروپایی نسبت به مسایل د‌‌‌ید‌‌‌ سیاسی د‌‌‌ارد‌‌‌. هفتاد‌‌‌مین د‌‌‌وره جشنواره بین ‌المللی فیلم برلین از ۲۰ فوریه تا یکم مارس ۲۰۲۰ (یکم تا یازد‌‌‌هم اسفند‌‌‌) برگزار می ‌شود‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.