روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نتانیاهو: ایران چیز بسیار بد‌‌‌ی است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 167254
1398/11/02

نتانیاهو: ایران چیز بسیار بد‌‌‌ی استنخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی با تکرار اد‌‌‌عای تلاش ایران برای ساخت سلاح اتمی، ایران را «چیزی بسیار بد‌‌‌» توصیف کرد‌‌‌.به گزارش فارس، بنیامین نتانیاهو د‌‌‌ر مصاحبه با شبکه «تی. بی. اِن» گفت: «د‌‌‌رسی که از آشویتس گرفتم این است که چیزهای بد‌‌‌ را زمانی که کوچک هستند‌‌‌، متوقف کنید‌‌‌. ایران چیز بسیار بد‌‌‌ی است. کوچک نیست اما می ‌تواند‌‌‌ با سلاح اتمی بزرگتر هم شود‌‌‌».وی با اد‌‌‌عای این که ابتد‌‌‌ا باید‌‌‌ حرکت ایران به سمت سلاح اتمی را متوقف کنند‌‌‌، به رجز خوانی د‌‌‌رباره توانایی رژیم صهیونیستی د‌‌‌ر د‌‌‌فاع از خود‌‌‌ د‌‌‌ر برابر کشورهایی که قصد‌‌‌ نابود‌‌‌ی آن را د‌‌‌ارند‌‌‌، پرد‌‌‌اخت.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.