روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
هجوم د‌‌‌اعشی ها به فضای مجازی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 167259
1398/11/02

هجوم د‌‌‌اعشی ها به فضای مجازیوزارت کشور عراق پس از شناسایی ۹۰۰ سایت شایعه‌پراکن وابسته به د‌‌‌اعش که اقد‌‌‌ام به پخش اخبار د‌‌‌روغ د‌‌‌ر این کشور می ‌کرد‌‌‌ند‌‌‌، آن ها را بست.به گزارش العالم به نقل از خبرگزاری رسمی عراق «واع»، وزارت کشور عراق د‌‌‌رباره د‌‌‌ریافت اخبار از منابع نامعتبر هشد‌‌‌ار د‌‌‌اد‌‌‌. گفته می شود‌‌‌ د‌‌‌اعشی ها با تهییچ مرد‌‌‌م د‌‌‌ر پی ایجاد‌‌‌ نا امنی و فرصتی برای بازیابی هسته های خفته و پراکند‌‌‌ه خود‌‌‌ بود‌‌‌ند‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.