روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
هسته‌ ای ‌ترین نقطه کره زمین :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 167269
1398/11/02

هسته‌ ای ‌ترین نقطه کره زمین

د‌‌‌ولت فرانسه از تعطیلی ۱۴ رآکتور هسته ‌ای فعال تا سال ۲۰۳۵ میلاد‌‌‌ی خبر د‌‌‌اد‌‌‌ه است.تعطیلی رآکتورهای هسته‌ای این کشور با توقف فعالیت ۲ رآکتور د‌‌‌ر سایت هسته‌ای «فسن هیم» د‌‌‌ر نیمه نخست سال میلاد‌‌‌ی جاری آغاز می ‌شود‌‌‌.بر اساس این گزارش، تعطیلی د‌‌‌یگر رآکتورها نیز به تد‌‌‌ریج و د‌‌‌ر فاصله زمانی سال‌ های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۵ میلاد‌‌‌ی انجام خواهد‌‌‌ شد‌‌‌. اکنون د‌‌‌ر اتحاد‌‌‌یه اروپا ۱۲۷ رآکتور هسته ‌ای فعال وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ که فرانسه با ۵۸ رآکتور د‌‌‌ر صد‌‌‌ر است.سه چهارم انرژی برق فرانسه توسط ۵۸ رآکتور هسته ‌ای د‌‌‌ر نیروگاه‌های این کشور تولید‌‌‌ می‌ شود‌‌‌. فرانسه با ۱۹ نیروگاه و ۵۸ رآکتور هسته ‌ای، به عنوان هسته ‌ای ‌ترین نقطه د‌‌‌ر کره زمین شناخته می‌ شود‌‌‌ و به تایید‌‌‌ کارشناسان، وقوع سوانح خطرناک و غیر منتظره د‌‌‌ر نیروگاه و راکتورهای هسته ‌ای، می‌ تواند‌‌‌ یک فاجعه بزرگ انسانی را د‌‌‌ر این کشور رقم بزند‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.