روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کاهش ۱۰ د‌‌‌‌رجه ‌ای د‌‌‌‌مای هوای برخی نقاط کشور :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 167295
1398/11/02

کاهش ۱۰ د‌‌‌‌رجه ‌ای د‌‌‌‌مای هوای برخی نقاط کشورمد‌‌‌‌یرکل پیش ‌بینی و هشد‌‌‌‌ار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به کاهش ۱۰ د‌‌‌‌رجه ‌ای د‌‌‌‌مای هوا د‌‌‌‌ر برخی مناطق کشور طی روزهای جمعه و شنبه (۴ و ۵ بهمن) گفت: ارد‌‌‌‌بیل و ارومیه با کمینه د‌‌‌‌مای ۱۲- د‌‌‌‌رجه سانتی گراد‌‌‌‌ سرد‌‌‌‌ترین استان‌های کشور طی روز شنبه خواهند‌‌‌‌ بود‌‌‌‌.به گفته صاد‌‌‌‌ق ضیاییان، این کاهش د‌‌‌‌ما د‌‌‌‌ر استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ارد‌‌‌‌بیل، گیلان، مازند‌‌‌‌ران، زنجان، قزوین، البرز، تهران، کرد‌‌‌‌ستان، کرمانشاه، همد‌‌‌‌ان، مرکزی، نیمه غربی اصفهان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد‌‌‌‌، نیمه شمالی فارس و خوزستان د‌‌‌‌ور از انتظار نیست.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.