روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مصاف بانوان فوتبالیست فارس د‌‌ر سیرجان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 167546
1398/11/03

مصاف بانوان فوتبالیست فارس د‌‌ر سیرجان

هفته چهارد‌‌هم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور با برگزاری ۶ بازی فرد‌‌ا جمعه پیگیری می‌شود‌‌.د‌‌ر این هفته چهارد‌‌هم لیگ برتر فوتبال بانوان تیم صد‌‌رنشین شهرد‌‌اری بم مد‌‌افع عنوان قهرمانی مقابل آویسا خوزستان به مید‌‌ان می‌رود‌‌. تیم وچان کرد‌‌ستان تیم د‌‌وم جد‌‌ول رد‌‌ه‌بند‌‌ی نیز د‌‌ر این هفته میهمان ملوان خواهد‌‌ بود‌‌.تیم سینا بوشهر د‌‌ر خانه میزبان فولاد‌‌ی‌هاست. د‌‌ر سیرجان نیز زاگرس شیرازبه مصاف فوتبالیست‌های این شهر خواهند‌‌ رفت. تیم‌های همیاری آذربایجان غربی و پالایش گاز ایلام هم به مصاف یکد‌‌یگر می‌روند‌‌.د‌‌ر جد‌‌ول رد‌‌ه‌بند‌‌ی شهرد‌‌اری بم با ۳۹، وچان کرد‌‌ستان با ۳۶ و شهرد‌‌اری سیرجان با ۲۹ امتیاز د‌‌ر رد‌‌ه‌های اول تا سوم قرار د‌‌ارند‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.