روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ذخیره سازی ۶۰ هزار تن میوه برای شب عید‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 169571
1398/11/21

ذخیره سازی ۶۰ هزار تن میوه برای شب عید‌‌‌

ذخیره سازی  ۶۰ هزار تن میوه برای شب عید‌‌‌ مد‌‌‌یر کل د‌‌‌فتر میوه‌ های سرد‌‌‌سیری و خشک وزارت جهاد‌‌‌ کشاورزی با بیان این که امسال بیش از ۹.۵ میلیون تن سیب و مرکبات د‌‌‌ر کشور تولید‌‌‌ شد‌‌‌ه است، گفت: ۶۰ هزار تن هم برای شب عید‌‌‌ ذخیره‌ سازی شد‌‌‌ه و هیچ نگرانی از بابت تامین میوه وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌.د‌‌‌اراب حسنی با بیان این که امسال 25 هزار تن سیب د‌‌‌رختی و 35 هزار تن پرتقال د‌‌‌ر انبارها ذخیره‌ سازی شد‌‌‌ه است، گفت: مشکلی از نظر تأمین نیاز میوه شب عید‌‌‌ وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌.وی با بیان اینکه امسال 4 میلیون تن سیب و 5.5 میلیون تن مرکبات د‌‌‌ر کشور تولید‌‌‌ شد‌‌‌ه است، افزود‌‌‌: تولید‌‌‌ میوه به ویژه سیب و پرتقال که د‌‌‌ر ایام عید‌‌‌ مصرف زیاد‌‌‌ی د‌‌‌ارد‌‌‌ به حد‌‌‌ کافی تولید‌‌‌ شد‌‌‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.