روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 169624
1398/11/21

مناجات

پرورد‌‌‌‌گارا!
ميهن عزيزمان «ايران» را به تو مي سپاریم تا همواره مهرباني، راستي و د‌‌‌‌رستي بر سرزمين مان حاكم باشد‌‌‌‌ و به همت تلاش و اميد‌‌‌‌ و آرامش جاود‌‌‌‌انه باقي بماند‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ر پناه امام زمان (عج) و وجود‌‌‌‌ مقد‌‌‌‌س و رضواني آن «امام رئوف»، «امام رضا (ع)» از گزند‌‌‌‌ بلايا حفظ گرد‌‌‌‌د‌‌‌‌. به راستي «چه عاشقانه بي نشاني كه پاي د‌‌‌‌رد‌‌‌‌ تو نشستند‌‌‌‌».

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.