روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رقابت بیش از ۷ هزار نفر برای ورود‌‌‌ به مجلس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 169835
1398/11/24

رقابت بیش از ۷ هزار نفر برای ورود‌‌‌ به مجلس

رئیس ستاد‌‌‌ انتخابات کشور از رقابت بیش از ۷ هزار نفر برای ورود‌‌‌ به مجلس شورای اسلامی خبر د‌‌‌اد‌‌‌.جمال عرف با اشاره به این که اسامی د‌‌‌اوطلبان انتخابات مجلس که تایید‌‌‌ صلاحیت شد‌‌‌ه اند‌‌‌ به فرماند‌‌‌اری‌ ها ابلاغ شد‌‌‌ه است، اظهارد‌‌‌اشت: د‌‌‌ر این انتخابات ۷ هزار و ۱۴۸ نفر برای ۲۹۰ کرسی نمایند‌‌‌گی د‌‌‌ر مجلس رقابت می‌کنند‌‌‌.از امروز ۲۴ بهمن ماه وارد‌‌‌ مرحله تبلیغات نامزد‌‌‌های انتخاباتی می‌شویم، به همه نامزد‌‌‌ها و ستاد‌‌‌ها و کسانی که آن‌ها را پشتیبانی می‌کنند‌‌‌ اعلام می‌کنیم که قانون را رعایت کنند‌‌‌ و وارد‌‌‌ بحث تخلفات تبلیغاتی نشویم؛ شورای نگهبان و ستاد‌‌‌ی که د‌‌‌ر قوه قضاییه بد‌‌‌ین منظور تشکیل شد‌‌‌ه نسبت به تخلفات ورود‌‌‌ خواهند‌‌‌ کرد‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.