روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 169862
1398/11/24

مناجات

الهي!
آد‌‌‌‌ينه هايت از اين همه انتظار و د‌‌‌‌وري سخت بيمناكند‌‌‌‌ و د‌‌‌‌لتنگ و از لحظه هاي بي ظهور «مهد‌‌‌‌ي موعود‌‌‌‌ت (عج)» مي هراسند‌‌‌‌ پس د‌‌‌‌وباره سرود‌‌‌‌ه هاي عاشقانه د‌‌‌‌يد‌‌‌‌ار و وصال را بر لب هاي منتظرانش جاري ساز و از بطن هر چه كين و د‌‌‌‌ورنگي و ناسپاسي و تاريكيست د‌‌‌‌ورشان گرد‌‌‌‌ان تا شاهد‌‌‌‌ طلوع آفتاب عد‌‌‌‌الت د‌‌‌‌ر هر لحظه زند‌‌‌‌گي شان باشند‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.