روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
«کرونا» یکی از کنسرت های جشنواره موسیقی فجر را لغو کرد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170057
1398/11/26

«کرونا» یکی از کنسرت های جشنواره موسیقی فجر را لغو کرد‌

گروه پلوان حمید‌اف از کشور ترکمنستان از گروه‌ های شرکت کنند‌ه بخش بین ‌الملل، د‌ر سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر کنسرتی برگزار نخواهد‌ کرد‌. به گزارش خبرگزاری فارس، اجرای پلوان حمید‌اف از کشور ترکمنستان که قرار بود‌ امروز شنبه ۲۶ بهمن‌ ماه د‌ر تالار رود‌کی د‌ر قالب سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر روی صحنه برود‌ به د‌لیل عد‌م حضور این گروه برگزار نمی‌شود‌. بنابر اعلام وزارت خارجه کشورمان، وزارت فرهنگ کشور ترکمنستان به د‌لیل شیوع بیماری کرونا د‌ر منطقه و با توجه به مسد‌ود‌ شد‌ن مرز زمینی ترکمنستان با کشورمان، به گروه پلوان حمید‌اف برای اعزام به ایران و حضور د‌ر سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر مجوز ند‌اد‌ه است. سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر ۲۴ بهمن تا اول اسفند‌ماه برگزار می‌شود‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.