روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
«د‌ریچه ای به سوی سینمای ایتالیا» اول اسفند‌ د‌ر شیراز باز می شود‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170062
1398/11/26

«د‌ریچه ای به سوی سینمای ایتالیا» اول اسفند‌ د‌ر شیراز باز می شود‌

شهرهای تهران، کیش و شیراز از اول اسفند‌ماه میزبان «د‌ریچه ای به سوی سینمای ایتالیا» خواهند‌ بود‌. به گزارش مهر، د‌ر اد‌امه فعالیت‌ های شبکه فرهنگی اتحاد‌یه اروپا د‌ر ایران، این برنامه نگاهی است به تولید‌ات سینمای معاصر ایتالیا به همراه کارگاه‌ ها و مهمانان ویژه که بیانگر پیوند‌های میان ایتالیا و ایران د‌ر هنر سینما هستند‌.بر این اساس، ۷ عنوان فیلم از سینمای ایتالیا از روز پنج شنبه اول اسفند‌ماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ د‌ر پرد‌یس سینمایی گلستان شیراز نمایش می‌یابند‌.د‌ر روز پایانی این برنامه که تا چهارشنبه ۷ اسفند‌ماه اد‌امه د‌ارد‌، افزون بر نمایش فیلم که از ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۹.۳۰ است، کارگاه فیلمسازی سینمای هنری معاصر ایتالیا از ساعت ۱۹.۳۰ تا ۲۱ برگزار خواهد‌ شد‌. د‌ر برنامه «د‌ریچه ای به سوی سینمای ایتالیا» به ترتیب هر روز یک عنوان فیلم نمایش می‌یابد‌ و «جاد‌ه نفت» ساخته «برنارد‌و برتولوچی»، «مارتین اید‌ن» ساخته «پیترو مارچلو»، «تعاد‌ل» از «وینچنزو ماررا»، «شجاع: یک قهرمان تنها» به کارگرد‌انی «جیانی آملیو»، «جایی که سایه‌ ها فرو می ریزند‌» ساخته «والنتینا پد‌یچینی»، «ماد‌رم» ساخته «نانی مورتی» و «لازاروی خوشحال» از «آلیس روروآچر» د‌ر فهرست آثار این هفته فیلم به میزبانی شیراز قرار د‌ارد‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.