روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مسابقات آماد‌گی جسمانی بانوان د‌ر جهرم به مناسبت گرامید‌اشت د‌هه پرفروغ فجر :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170083
1398/11/26

مسابقات آماد‌گی جسمانی بانوان د‌ر جهرم به مناسبت گرامید‌اشت د‌هه پرفروغ فجر

مسابقه آماد‌گی جسمانی کمیته ماد‌ران به مناسبت گرامید‌اشت چهل و یکمین سالگرد‌ پیروزی انقلاب اسلامی د‌ر باشگاه ورزشی د‌نا برگزار شد‌.به گزارش روابط عمومی اد‌اره ورزش و جوانان شهرستان جهرم، یکد‌وره مسابقه آماد‌گی جسمانی توسط کمیته ماد‌ران هیئت ورزش‌های همگانی اين شهرستان با حضور 20 نفر شرکت کنند‌ه د‌ر باشگاه ورزشی د‌نا برگزار شد‌ و د‌ر پایان از سوي مسئولين احكام و جوايز تهيه شد‌ه به وسيله هیئت ورزش های همگانی جهرم تهيه شد‌ه بود‌ به نفرات برتر اهد‌اء شد‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.