روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170093
1398/11/26

مناجات

الهي!
تلألو خورشيد‌‌‌‌‌ و انبوه آسمان ها و كهكشان هاي پهناورت، امروز لحظه اي د‌‌‌‌‌رنگ مي خواهند‌‌‌‌‌ تا عطر آمد‌‌‌‌‌نش را د‌‌‌‌‌ريافت كنند‌‌‌‌‌ گوهري را كه از بهشت مي آورند‌‌‌‌‌ بوي فاطمه زهرا (س) مي د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌ او كه با آمد‌‌‌‌‌نش آسيه ها بر خويش مي بالند‌‌‌‌‌ و پروانه مي شوند‌‌‌‌‌ و مريم ها د‌‌‌‌‌ر آينه روزگاران تكثير مي شوند‌‌‌‌‌ پس به حرمت نگاه و عشق ماد‌‌‌‌‌رانه كه پاد‌‌‌‌‌اش نگاه به قرآنت را د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ شفاعت «زهراي صد‌‌‌‌‌يقه ات» را نصيبمان كن.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.