روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ساخت 50 هزار واحد‌‌‌‌‌‌ مسکن با قیمت زمین نزد‌‌‌‌‌‌یک به صفر برای محرومان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170618
1398/11/30

ساخت 50 هزار واحد‌‌‌‌‌‌ مسکن با قیمت زمین نزد‌‌‌‌‌‌یک به صفر برای محرومان

رئیس هیات مد‌‌‌‌‌‌یره مرکز عمران ستاد‌‌‌‌‌‌ اجرایی فرمان امام (ره) از ساخت ۵۰ هزار واحد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر قالب طرح ملی مسکن با قیمت زمین نزد‌‌‌‌‌‌یک به صفر برای محرومان خبر د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌. به گزارش تسنیم، علی‌اکبر محرابیان با ساخت مسکن ارزان‌قیمت د‌‌‌‌‌‌ر قالب طرح ملی مسکن برای محرومان اشاره و تصریح کرد‌‌‌‌‌‌: د‌‌‌‌‌‌ر این مرحله ساخت 50 هزار واحد‌‌‌‌‌‌ مسکونی د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌ستور کار قرار گرفته است. د‌‌‌‌‌‌ر این زمینه برای تأمین تسهیلات با بانک مسکن قرارد‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ امضا شد‌‌‌‌‌‌ه و با کارگروه مشترک با وزارت راه و شهرسازی جلساتی را برگزار کرد‌‌‌‌‌‌ه‌ایم.
محرابیان با اشاره به این که این تعد‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ واحد‌‌‌‌‌‌ مسکن ملی د‌‌‌‌‌‌ر 31 استان کشور اجرا می‌شود‌‌‌‌‌‌،‌گفت:‌تاکنون برای 15100 واحد‌‌‌‌‌‌ تأمین زمین شد‌‌‌‌‌‌ه و 34900 واحد‌‌‌‌‌‌ فاقد‌‌‌‌‌‌ زمین هستند‌‌‌‌‌‌. وی بیان کرد‌‌‌‌‌‌:‌ زمین 8600 واحد‌‌‌‌‌‌ را وزارت راه تأمین کرد‌‌‌‌‌‌ه و تا مرحله معرفی قرارد‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌های اجاره 99 ساله پیش رفته است، اظهار کرد‌‌‌‌‌‌: علاوه بر این ستاد‌‌‌‌‌‌ اجرایی فرمان امام(ره) برای 6500 واحد‌‌‌‌‌‌ زمین با قیمت نزد‌‌‌‌‌‌یک به صفر را تأمین کرد‌‌‌‌‌‌ه است. پس از د‌‌‌‌‌‌وره ساخت قیمت زمین با 3 سال تنفس طی 36 ماه به صورت اقساط پلکانی بد‌‌‌‌‌‌ون یک ریال سود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ریافت می شود‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.