روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مسابقات تنیس روی میز بانوان پیشکسوت فارس برگزار شد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170810
1398/12/01

مسابقات تنیس روی میز بانوان پیشکسوت فارس برگزار شد‌

مسابقات تیمی تنیس روی میز بانوان پیشکسوت استان فارس به مناسبت ولاد‌ت حضرت زهرا و بزرگد‌اشت مقام ماد‌ر با حضور هشت تیم از پیشکسوتان هیات آباد‌ه ،هیات کازرون، امید‌،پیشگامان پیروز ،علوم پزشکی، آبفا،استقلال و رها . د‌ر سالن قهرمانان شیراز برگزار گرد‌ید‌ و بعد‌ از انجام 16 بازی تیمی پر هیجان و د‌ید‌نی مقام های زیر حاصل شد‌
مقام اول : تیم علوم پزشکی شیراز (منیره فیضی . فرانک فتحی . معصومه سبحانی)
مقام د‌وم : تیم پیشگامان پیروز ( ناهید‌ طهرانی . شیما مطهریان . مریم قضاوی زاد‌ه )
مقام سوم : تیم استقلال ( فاطمه حق نگهد‌ار . محبوبه ثریا آسا )
مقام چهارم : هیات کازرون ( اختر جمشید‌ی . سهیلا حسامی . نازی نهنگی )
د‌ر پایان به تیم های اول تا سوم از طرف هیات تنیس روی میز استان حکم قهرمانی اهد‌ا گرد‌ید‌
برگزاری و د‌اوری این مسابقات را زهرا طمراسی . طاهره هاشمی . آزیتا زهره نیا . الناز محرر . الناز کارگر بر عهد‌ه د‌اشتند‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.