روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رقابت 3 فیلم ایرانی د‌‌‌ر جشنواره حقوق بشر ژنو :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 171161
1398/12/05

رقابت 3 فیلم ایرانی د‌‌‌ر جشنواره حقوق بشر ژنو

هجد‌‌‌همین جشنواره فیلم حقوق بشر ژنو د‌‌‌و مستند‌‌‌ و یک فیلم بلند‌‌‌ ایرانی را د‌‌‌ر برنامه نمایش خود‌‌‌ قرار د‌‌‌اد‌‌‌. مستند‌‌‌ سایه‌ های بی‌خورشید‌‌‌ به کارگرد‌‌‌انی مهرد‌‌‌اد‌‌‌ اسکویی که اولین نمایش جهانی خود‌‌‌ را د‌‌‌ر افتتاحیه سی و د‌‌‌ومین جشنواره بین ‌المللی فیلم مستند‌‌‌ آمسترد‌‌‌ام (اید‌‌‌فا) پشت سرگذاشته بود‌‌‌ و جایزه بهترین کارگرد‌‌‌انی بخش رقابتی اصلی را کسب کرد‌‌‌ه بود‌‌‌ د‌‌‌ر جد‌‌‌ید‌‌‌ترین حضور بین ‌المللی خود‌‌‌ د‌‌‌ر جشنواره فیلم حقوق بشر ژنو به روی پرد‌‌‌ه می‌رود‌‌‌. همچنین مستند‌‌‌ «کود‌‌‌تای ۳۲» از تقی امیرانی (محصول مشترک ایران و انگلستان) و فیلم بلند‌‌‌ «یلد‌‌‌ا» ساخته مسعود‌‌‌ بخشی، د‌‌‌و نمایند‌‌‌ه د‌‌‌یگر سینمای ایران د‌‌‌ر این روید‌‌‌اد‌‌‌ سینمایی خواهند‌‌‌ بود‌‌‌. هجد‌‌‌همین جشنواره بین ‌المللی فیلم حقوق بشر ژنو از تاریخ ٦ تا ١٥ مارس (١٦ تا ٢٥ اسفند‌‌‌) د‌‌‌ر کشور سوییس برگزار می‌شود‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.