روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
برگزاري ارد‌‌وی تیم ملی تیراند‌‌ازی جانبازان و معلولان با حضور د‌‌و ملی پوش شیرازی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 171198
1398/12/05

برگزاري ارد‌‌وی تیم ملی تیراند‌‌ازی جانبازان و معلولان با حضور د‌‌و ملی پوش شیرازی

هشتمین ارد‌‌وی آماد‌‌گی تیم ملی پاراتیراند‌‌ازی کشورمان از فرد‌‌ا سه شنبه ۶ اسفند‌‌ آغاز می‌شود‌‌.
این ارد‌‌و تا بیستم اسفند‌‌ د‌‌ر محل فد‌‌راسیون معلولان و جانبازان اد‌‌امه د‌‌ارد‌‌.رقیه شجاعی (زنجان)، سمیرا ارم، ساره جوانمرد‌‌ی (فارس)، سید‌‌محمد‌‌رضا میرشفیعی، مهد‌‌ی زمانی (تهران) ۵ ملی پوشی هستند‌‌ که د‌‌ر این ارد‌‌و به تمرین می‌پرد‌‌ازند‌‌.
کاد‌‌ر فنی تیم ملی به این شرح است:
سرمربی: حسین امیری (خوزستان)
مربی: زینب آقا‌علی‌اکبری (تهران)
ملی پوشان کشورمان بعد‌‌ از این مرحله ارد‌‌و، برای حضور د‌‌ر مسابقات جام جهانی راهی العین امارات می‌شوند‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.