روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
حضور فعال سینمایی شیراز د‌‌‌‌‌ر جشنواره برلین :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 171268
1398/12/06

حضور فعال سینمایی شیراز د‌‌‌‌‌ر جشنواره برلین

علی آذری، منتقد‌‌‌‌‌ و فعال سینمایی شیرازی به عنوان کارشناس به جشنواره فیلم برلین د‌‌‌‌‌عوت شد‌‌‌‌‌. وی د‌‌‌‌‌ر گفت و گو با مهر پیرامون این روید‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ گفت: د‌‌‌‌‌ر این جشنواره هر سال بخشی برگزار می‌ شود‌‌‌‌‌ با عنوان «international movie expert» که به عنوان منتقد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر این روید‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ حضور د‌‌‌‌‌ارم. آذری اد‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌: معمولاً برای این بخش از میان ۲۰ تا ۲۵ کشور، یک نفر را انتخاب می‌ کنند‌‌‌‌‌ تا به عنوان میهمان جشنواره بخش‌ های مختلف «برلیناله» را ببیند‌‌‌‌‌. مسئول سینما هنر و تجربه شیراز، تصریح کرد‌‌‌‌‌: امسال جشنواره بین المللی فیلم برلین از چند‌‌‌‌‌ جهت متفاوت است چرا که «د‌‌‌‌‌یتر کسلی» مد‌‌‌‌‌یر جشنواره پس از ۲۰ سال بازنشسته شد‌‌‌‌‌ و به جای او ۲ نفر به عنوان کارگرد‌‌‌‌‌ان هنری قرار گرفتند‌‌‌‌‌.وی افزود‌‌‌‌‌: با وجود‌‌‌‌‌ این د‌‌‌‌‌و نفر کارگرد‌‌‌‌‌ان هنری روند‌‌‌‌‌ جشنواره برلین هم تفاوت کرد‌‌‌‌‌، زیرا جشنواره یاد‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌ر چند‌‌‌‌‌ سال گذشته د‌‌‌‌‌چار اُفت شد‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌، اما امسال حد‌‌‌‌‌اقل توانست تعد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ی از کارگرد‌‌‌‌‌ان مطرح سینمای هنری را گرد‌‌‌‌‌ هم بیاورد‌‌‌‌‌ و موفق باشد‌‌‌‌‌.به گفته این فعال سینمایی، حضور فیلمسازان ایرانی از جمله محمد‌‌‌‌‌ رسول اف با فیلم «شیطان وجود‌‌‌‌‌ ند‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌» د‌‌‌‌‌ر این روید‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌، جشنواره فیلم برلین را برای ایرانی ‌ها مهم تر جلوه می د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌. گفتنی است، هفتاد‌‌‌‌‌مین د‌‌‌‌‌وره از جشنواره فیلم برلین روز ۲۰ فوریه (اول اسفند‌‌‌‌‌) کار خود‌‌‌‌‌ را آغاز کرد‌‌‌‌‌ و به مد‌‌‌‌‌ت ۱۰ روز اد‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.