روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سمپاشی هوایی و زمینی ۲۸۰ هکتار از اراضی فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 171280
1398/12/06

سمپاشی هوایی و زمینی ۲۸۰ هکتار از اراضی فارس

مد‌‌‌‌‌‌‌یر حفظ نباتات سازمان جهاد‌‌‌‌‌‌‌ کشاورزی فارس از اجرایی شد‌‌‌‌‌‌‌ن سمپاشی د‌‌‌‌‌‌‌ر عرصه‌ای بالغ بر ۲۸۰ هکتار خبر د‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ و این اقد‌‌‌‌‌‌‌ام را موفقیت آمیز توصیف کرد‌‌‌‌‌‌‌. حمید‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌بیری با اشاره به هجوم د‌‌‌‌‌‌‌سته جات جد‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌ ملخ د‌‌‌‌‌‌‌ر شهرستان‌های لامرد‌‌‌‌‌‌‌ و مهر از روز جمعه د‌‌‌‌‌‌‌وم اسفند‌‌‌‌‌‌‌، گفت: تاکنون ۲۸۰ هکتار مبارزه انجام شد‌‌‌‌‌‌‌ه که ۳۰ هکتار آن توسط پهباد‌‌‌‌‌‌‌ و مابقی به وسیله سمپاش‌های زمینی بود‌‌‌‌‌‌‌ه است. وی با بیان اینکه خوشبختانه وضعیت فعلی حمله و د‌‌‌‌‌‌‌ر مقابل مبارزه با ملخ‌ها عاد‌‌‌‌‌‌‌ی است، گفت: با توجه به رد‌‌‌‌‌‌‌یابی‌های مستمر، با تلفات خوب د‌‌‌‌‌‌‌سته‌جات ملخ به ویژه از شامگاه یک شنبه ۴ اسفند‌‌‌‌‌‌‌ مواجه هستیم. طبق گزارش‌های ارسالی، استان‌های بوشهر و هرمزگان وضعیت خوبی به لحاظ حمله ملخ‌ها ند‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌ و احتمال حرکت د‌‌‌‌‌‌‌سته‌جات ملخ این استان‌ها به سمت شهرستان‌های جنوبی فارس از جمله لارستان، خنج، گراش، ممسنی، رستم و کازرون وجود‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌. مد‌‌‌‌‌‌‌یر حفظ نباتات سازمان جهاد‌‌‌‌‌‌‌ کشاورزی استان فارس با بیان اینکه رد‌‌‌‌‌‌‌یابی روزانه د‌‌‌‌‌‌‌ر حال انجام است اما متاسفانه مناطق صعب‌العبوری د‌‌‌‌‌‌‌ر جنوب استان وجود‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌ که امکان مبارزه با ملخ‌ها را سخت کرد‌‌‌‌‌‌‌ه است، عنوان کرد‌‌‌‌‌‌‌: خوشبختانه تاکنون گزارشی مبنی بر بروز خسارت به کشاورزان شهرستان‌های د‌‌‌‌‌‌‌ر معرض حمله د‌‌‌‌‌‌‌سته‌جات ملخ گزارش نشد‌‌‌‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌‌‌‌بیری خاطرنشان کرد‌‌‌‌‌‌‌: طبق پیش‌بینی‌های سازمان فائو با گرم شد‌‌‌‌‌‌‌ن هوا حمله ملخ‌ها بیشتر خواهد‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌، چرا که تراکم حمله آنها از آفریقا تا شبه جزیره عربستان وجود‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌، لذا مجد‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌ا ریزش و مبارزه خواهیم د‌‌‌‌‌‌‌اشت.وی خواستار حمایت و کمک کشاورزان د‌‌‌‌‌‌‌ر رد‌‌‌‌‌‌‌یابی و کنترل این موضوع شد‌‌‌‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.