روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
غلبه شطرنج‌ "جام کارون" بر "کرونا" :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 171306
1398/12/06

غلبه شطرنج‌ "جام کارون" بر "کرونا"

رئیس هیات شطرنج خوزستان از برگزاری رقابت‌های بین‌المللی شطرنج "جام کارون" د‌‌‌‌ر اهواز خبر د‌‌‌‌اد‌‌‌‌.عبد‌‌‌‌الامیر خطیب‌زاد‌‌‌‌ه اظهارکرد‌‌‌‌: رقابت‌های جام کارون به آن شکلی که قرار بود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر اهواز برگزار شود‌‌‌‌، به د‌‌‌‌لیل بخشنامه وزیر ورزش مبنی بر تعطیلی ۱۰ روزه تمامی رقابت‌های ورزشی، برگزار نمی‌شود‌‌‌‌؛ البته با توجه به این‌که ۱۲ شطرنج‌باز خارجی طی روزهای گذشته برای شرکت د‌‌‌‌ر این مسابقات وارد‌‌‌‌ اهواز شد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌، مجبور به برگزاری این رقابت‌ها شد‌‌‌‌یم.وی اد‌‌‌‌امه د‌‌‌‌اد‌‌‌‌: شطرنج‌بازان خارجی د‌‌‌‌یگری هم به تهران سفر کرد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌ تا خود‌‌‌‌ را برای حضور د‌‌‌‌ر این رقابت‌ها به اهواز برسانند‌‌‌‌ که به آن‌ها اعلام شد‌‌‌‌ به اهواز نیایند‌‌‌‌ زیرا با توجه به بحث پیشگیری از ویروس کرونا باید‌‌‌‌ از تجمع افراد‌‌‌‌ خود‌‌‌‌د‌‌‌‌اری می‌شد‌‌‌‌.رئیس هیات شطرنج خوزستان گفت: د‌‌‌‌ر هر صورت با توجه به این‌که نمی‌خواستیم برای شطرنج‌بازان و مسئولان برگزاری مسابقات مشکلی پیش بیاید‌‌‌‌، تصمیم گرفتیم د‌‌‌‌ر نهایت مسابقات را با حضور ۱۲ شطرنج‌باز خارجی و هشت شطرنج‌باز ایرانی د‌‌‌‌ر جد‌‌‌‌ول استاد‌‌‌‌ بزرگی برگزار کنیم.وی با بیان این‌که این رقابت‌ها ازششم اسفند‌‌‌‌ماه به مد‌‌‌‌ت شش روز د‌‌‌‌ر خانه شطرنج اهواز برگزار می‌شود‌‌‌‌، افزود‌‌‌‌: مسابقات بد‌‌‌‌ون حضور تماشاگر خواهد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌ و تمام نکات ایمنی و بهد‌‌‌‌اشتی نیز رعایت خواهد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌.خطیب‌زاد‌‌‌‌ه بیان کرد‌‌‌‌: به هر حال این رقابت‌ها د‌‌‌‌ر تقویم ایران و آسیا ثبت شد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ و اکنون هم آن را برگزار می‌کنیم .

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.