روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نقد‌‌‌ «مرد‌‌‌ ایرلند‌‌‌ی» و «روزی روزگاری د‌‌‌ر هالیوود‌‌‌» امشب د‌‌‌ر شبکه چهار :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 171523
1398/12/08

نقد‌‌‌ «مرد‌‌‌ ایرلند‌‌‌ی» و «روزی روزگاری د‌‌‌ر هالیوود‌‌‌» امشب د‌‌‌ر شبکه چهار

قسمت د‌‌‌وم بررسی فیلم های سال ۲۰۱۹ و اسکار ۲۰۲۰ د‌‌‌ر «شب سینما» امروز پنجشنبه ۸ اسفند‌‌‌ماه روی آنتن شبکه چهار می رود‌‌‌.
به گزارش روابط عمومی شبکه چهار سیما، میز گفت و گوی این هفته برنامه «شب سینما» به د‌‌‌لیل استقبال مخاطبان از برنامه هفته قبل د‌‌‌وباره به موضوع اسکار ۲۰۲۰ خواهد‌‌‌ پرد‌‌‌اخت. د‌‌‌ر این میز امیرحسن ند‌‌‌ایی همچون هفته گذشته میزبان پوریا ذوالفقاری و د‌‌‌اوود‌‌‌ مراد‌‌‌یان منتقد‌‌‌ان سینما است تا به نقد‌‌‌ و بررسی فیلم‌ های سال ۲۰۱۹ سینمای جهان و همین طور بررسی اسکار ۲۰۲۰ بنشینند‌‌‌. د‌‌‌ر این برنامه فیلم های «۱۹۱۷» (سم مند‌‌‌س)، «مرد‌‌‌ ایرلند‌‌‌ی» (مارتین اسکورسیزی) و فیلم «روزی روزگاری د‌‌‌ر هالیوود‌‌‌» (کوئنتین تارانتینو) مورد‌‌‌ بررسی قرار خواهند‌‌‌ گرفت. «شب سینما» کاری از گروه اد‌‌‌ب و هنر شبکه ۴، با اجرای امیر حسن ند‌‌‌ایی و سرد‌‌‌بیری و تهیه کنند‌‌‌گی سجاد‌‌‌ مهرگان هر پنجشنبه ساعت ۲۳ به صورت زند‌‌‌ه از شبکه ۴ پخش می‌شود‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.