روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تغيير برنامه زماني ملاقات و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار هفتگي مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌مي مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌يرعامل شركت آبفاروستايي فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 171529
1398/12/08

تغيير برنامه زماني ملاقات و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار هفتگي مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌مي مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌يرعامل شركت آبفاروستايي فارس

به گزارش روابط عمومي شركت آبفاروستايي استان، با توجه به هماهنگي هاي به عمل آمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از سوي استاند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار فارس با د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه هاي اجرايي د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر راستاي يكسان سازي زمان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار و ملاقات هاي هفتگي مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌م با مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌يران عامل و مقامات ارشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه هاي اجرايي استان و به منظور تكريم و صيانت از حقوق شهروند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان شهري و روستايي جهت پيگيري و رفع مشكلات احتمالي و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌رخواست هاي اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌اري آنان، ملاقات و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارهاي عمومي
علي بوستاني مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌يرعامل آب و فاضلاب روستايي فارس از روزهاي سه شنبه به روزهاي يك شنبه هر هفته تغيير يافت. پيرو اين تصميم، مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌يرعامل آبفاروستايي فارس جهت پاسخگويي به مسايل و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌رخواست‌هاي مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌مي از مجموعه شركت آبفاروستايي استان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر روزهاي يك شنبه هر هفته پذيراي هم استاني ها و ارباب رجوع د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اين شركت واقع د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بولوار جمهوري اسلامي، جنب مجموعه فرهنگي كريمخان زند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.