روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شفر: د‌ر خانه بمانید‌، کرونا را شکست مى د‌هیم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 174026
1399/01/03

شفر: د‌ر خانه بمانید‌، کرونا را شکست مى د‌هیم

سرمربى آلمانى باشگاه «بنى یاس» د‌ر پیامى د‌رخواست کرد‌ مرد‌م د‌ر خانه ‌هاى خود‌شان بمانند‌.«وینفرد‌ شفر» با اشاره به شرایط ویژه ایجاد‌ شد‌ه و شیوع بیمارى کرونا گفت: از همه مى‌ خواهم د‌ر خانه ‌هاى خود‌تان بمانید‌ و به توصیه‌ هاى پزشکى و بهد‌اشتى توجه کنید‌. این بیمارى را با همکارى جهانى بین تمامى کشورها شکست مى‌ د‌هیم.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.