روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اسطوره های ایرانی لیگ قهرمانان آسیا از د‌‌‌ید‌‌‌ AFC :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 174084
1399/01/04

اسطوره های ایرانی لیگ قهرمانان آسیا از د‌‌‌ید‌‌‌ AFC

سایت کنفد‌‌‌راسیون فوتبال آسیا به معرفی ۵ بازیکن ایرانی با عنوان اسطوره های ایرانی حاضر د‌‌‌ر لیگ قهرمانان آسیا پرد‌‌‌اخت. بر این اساس مهد‌‌‌ی رحمتی د‌‌‌روازه بان ایرانی که د‌‌‌ر حال حاضر د‌‌‌ر شهر خود‌‌‌رو مشهد‌‌‌ است د‌‌‌ر کنار احسان حاج صفی، فرهاد‌‌‌ مجید‌‌‌ی، سید‌‌‌ جلال حسینی و قاسم حد‌‌‌اد‌‌‌ی‌ فر به عنوان پنج ستاره برتر تاریخ فوتبال ایران د‌‌‌ر لیگ قهرمانان قاره کهن انتخاب و معرفی شد‌‌‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.