روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اسراری که همه باید از آن باخبر باشند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 174175
1399/01/04

اسراری که همه باید از آن باخبر باشند

جسارت «نه» گفتن را داشته باشید. جسارت مواجهه با حقیقت را داشته باشید. کار درست را انجام دهید زیرا درست است. این ها کلید جادویی درست و کامل زندگی کردن هستند.
مواظب محیط زندگی ات باش زیرا به تو شکل می دهند.
مواظب انتخاب دوست باش، زیرا مثل آن ها خواهی شد.
فکر کردن بر ترس غلبه نمی کند، اقدام است که ترس را رفع می کند.
حقیقت همیشه حقیقت خواهد بود، صرف نظر از عدم درک آن، عدم اعتقاد یا جهل.
موفقیت را کسانی به دست می آورند و نگه می دارند که سعی می کنند و دوباره سعی می کنند.
تلاش، تلاش، تلاش، تلاش مجدد قانونی است که بایستی تبعیت کرد اگر می خواهید استاد کاری بشوید.
کاری را که می خواهی انجام دهی به دیگران بگو، همیشه یک نفر وجود دارد که در انجام آن به شما کمک کند.
وقتی ماموریت خود را کشف کردی، تقاضای آن را احساس خواهی کرد. این تقاضا شما را از اشتیاق و میل سوزنده به انجام آن پر می کند.
اگر واقعا شاکر هستید، چه کار باید بکنید؟ آن را به اشتراک بگذارید.
مهم نیست چقدر در برنامه ریزی اهداف خود دقت می کنید اما آنها فقط خیالی بیش نیستند تا زمانی که با تمام توان آن ها را به بوته عمل بکشانید.

دابلیو کلمنت استون


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.