روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 174227
1399/01/05

مناجات

معبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا!
هر روزي كه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر آن، هم رنگ و همسو با تو باشيم و از سياهي د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وري گزينيم عطر باران بهار بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هيم، سرزمين د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لمان را سبز و زلال كنيم و آسمان وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان رنگين كماني باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از سلامتي،‌ سعاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت، سپيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي، سربلند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي و سپاسگزاري و سحر و سفره اي كه با عشق بگسترانيم، به يقين آن روز هم عيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است هم بهار؛ اميد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كه به اين احوال نائل شويم.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.