روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 174299
1399/01/06

مناجات

اي خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي بهاران!
چه زيباست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عاهايي كه آمين گويش فرشتگان و محبان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رگاهت باشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. راز و نيازهايي با شور و شوق كه هر نا‌اميد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي را مشتاق و عاشق به نيايشگاهمان كند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر صحنه نمايش زند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گي، ‌تو خوب پرورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاري و كارگرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اني مي كني، ‌بزرگي مي فرمايي و پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه پوش گناهان بند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گانت مي شوي و هرگز راضي به ريختن آبرو و عزت بند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه اي نيستي اميد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كه ما هم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اين صحنه روزگار، ‌انسانيت واقعي را به نمايش بگذاريم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.