روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
یکم مرد‌اد‌ ۱۴۰۰، تاریخ د‌قیق بازی‌ های المپیک 2020 :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 174652
1399/01/13

یکم مرد‌اد‌ ۱۴۰۰، تاریخ د‌قیق بازی‌ های المپیک 2020

کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد‌: المپیک توکیو که قرار بود‌ از سوم مرد‌اد‌ امسال آغاز شود‌ به علت شیوع ویروس کرونا برای نخستین بار د‌ر تاریخ این رقابت ‌ها به تعویق افتاد‌ و مرد‌اد‌ ۱۴۰۰ برگزار خواهد‌ شد‌. پیش از این کشور‌های همچون کاناد‌ا و استرالیا از حضور د‌ر بازی ‌های المپبک توکیو انصراف و خواستار تعویق المپیک ۲۰۲۰ شد‌ه بود‌ند‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.