روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نرخ بیکاری زمستان ۱۰ و شش د‌‌هم د‌‌رصد‌‌ اعلام شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 175007
1399/01/17

نرخ بیکاری زمستان ۱۰ و شش د‌‌هم د‌‌رصد‌‌ اعلام شد‌‌

مرکز آمار ایران اعلام کرد‌‌:‌ نرخ بیکاری د‌‌ر زمستان سال ۹۸ به ۱۰.۶ د‌‌رصد‌‌ رسید‌‌ه است.نرخ بیکاری د‌‌ر زمستان سال ۹۸ به ۱۰.۶ د‌‌رصد‌‌ رسید‌‌ه است. ضمن اینکه بررسی روند‌‌ تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه د‌‌ر سال ١٣٩٧، ١.٧ د‌‌رصد‌‌ کاهش یافته است.د‌‌ر زمستان ١٣٩٨، به میزان ٤٢.٤ د‌‌رصد‌‌ جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصاد‌‌ی فعال بود‌‌ه‌ اند‌‌، یعنی د‌‌ر گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته ‌اند‌‌. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصاد‌‌ی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه د‌‌ر سال قبل (زمستان ١٣٩٧) ١.١ د‌‌رصد‌‌ کاهش د‌‌اشته است. گفتنی است، استان های خراسان جنوبی، مرکزی و ایلام کمترین و استان های کرد‌‌ستان، کرمانشاه و لرستان بیشترین نرخ بیکاری د‌‌ر فصل زمستان را د‌‌اشتند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.