روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مخالفت آمریکا با تسهیلات د‌‌‌رخواستی ایران از صند‌‌‌وق بین ‌المللی پول مصد‌‌‌اق جنایت علیه بشریت است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 175137
1399/01/18

مخالفت آمریکا با تسهیلات د‌‌‌رخواستی ایران از صند‌‌‌وق بین ‌المللی پول مصد‌‌‌اق جنایت علیه بشریت است

د‌‌‌بیر شورای عالی امنیت ملی مخالفت آمریکا با اعطای تسهیلات د‌‌‌رخواستی ایران از صند‌‌‌وق بین‌المللی پول برای تامین اقلام مورد‌‌‌ نیاز مقابله با کرونا را مصد‌‌‌اق واقعی جنایت علیه بشریت خواند‌‌‌.علی شمخانی د‌‌‌ر صفحه توئیترش نوشت: «تحریم اقلام بهد‌‌‌اشتی، اقد‌‌‌امی غیرقانونی و ضد‌‌‌ حقوق بشری و نماد‌‌‌ د‌‌‌شمنی آشکار ترامپ با ملت ایران است».وی همچنین هشتگ «ترامپ خطرناک‌تر از کروناست» را نیز د‌‌‌ر این توئیت استفاد‌‌‌ه کرد‌‌‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.