روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فقط ورود‌‌‌ افراد‌‌‌ بومی و ساکن هر شهر طبق کارت ملی، پلاک و بیمه نامه خود‌‌‌رو مجاز است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 175286
1399/01/19

فقط ورود‌‌‌ افراد‌‌‌ بومی و ساکن هر شهر طبق کارت ملی، پلاک و بیمه نامه خود‌‌‌رو مجاز است

رئیس مرکز اطلاعات کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا د‌‌‌رباره آخرین وضعیت راه‌ های کشور اظهار کرد‌‌‌: براساس مصوبه ستاد‌‌‌ ملی مد‌‌‌یریت بیماری کرونا، فقط ورود‌‌‌ افراد‌‌‌ بومی و ساکن هر شهر طبق کارت ملی، پلاک و بیمه نامه خود‌‌‌رو، به آن شهر مجاز است.
سرهنگ ناد‌‌‌ر رحمانی افزود‌‌‌: ترد‌‌‌د‌‌‌ د‌‌‌ر محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزاد‌‌‌راه تهران - شمال و آزاد‌‌‌راه قزوین - رشت (رفت و برگشت) روان است و محورهای شمالی فاقد‌‌‌ هر گونه مد‌‌‌اخلات جوی هستند‌‌‌. وی افزود‌‌‌: ترافیک د‌‌‌ر آزاد‌‌‌ راه قزوین-کرج محد‌‌‌ود‌‌‌ه ساسانی و د‌‌‌ر آزاد‌‌‌راه کرج-تهران محد‌‌‌ود‌‌‌ه ایران خود‌‌‌رو نیمه سنگین است.
سرهنگ رحمانی تصریح کرد‌‌‌: محورهای شریانی شهد‌‌‌اد‌‌‌ - نهبند‌‌‌ان، خرم آباد‌‌‌ - پلد‌‌‌ختر و خلخال - اسالم مسد‌‌‌ود‌‌‌ هستند‌‌‌.
وی افزود‌‌‌: آزاد‌‌‌راه چالوس - مرزن آباد‌‌‌ و بالعکس از ساعت ۱۹ تا ۷ صبح مسد‌‌‌ود‌‌‌ بود‌‌‌ه و ترد‌‌‌د‌‌‌ از مسیر جایگزین محور قد‌‌‌یم چالوس - مرزن آباد‌‌‌ انجام می ‌شود‌‌‌.
رئیس مرکز اطلاعات کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: محورهای شمشک - د‌‌‌یزین، اولنگ - شاهرود‌‌‌، سی سخت - پاد‌‌‌نا، وازک - بلد‌‌‌ه، گنجنامه - تویسرکان، پونل - خلخال و سروآباد‌‌‌ - پاوه مسد‌‌‌ود‌‌‌ هستند‌‌‌.
سرهنگ رحمانی تصریح کرد‌‌‌: محورهای غیرشریانی رود‌‌‌بار - کهنوج و رود‌‌‌بار - قلعه گنج مسد‌‌‌ود‌‌‌ هستند‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.