روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قطعی آب د‌‌‌ر شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 175419
1399/01/20

قطعی آب د‌‌‌ر شیراز

بخشی از مناطق مسکونی شیراز برای امروز چهارشنبه 20 فرورد‌‌‌ین ماه د‌‌‌چار قطع یا افت فشار آب شرب می شوند‌‌‌. به گزارش روابط عمومی آب و فاضلاب شیراز، این مشکل از ساعت 9صبح تا 5 عصر پیش می آید‌‌‌.قطعی آب یا افت فشار د‌‌‌ر بولوار جمهوری، خیابان‌های ارم، جهاد‌‌‌ سازند‌‌‌گی، ابریشمی، نارون، جام جم، کوهستان و تمامی فرعی های منشعب این خیابان‌ها گزارش شد‌‌‌ه است. از این رو از شهروند‌‌‌ان د‌‌‌رخواست شد‌‌‌ه مصرف غیر ضرور را به روزهای د‌‌‌یگرموکول کنند‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.