روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رونمایی از کیت ایرانی با ویژگی‌های خاص :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 175439
1399/01/20

رونمایی از کیت ایرانی با ویژگی‌های خاص

فهرست مهمترین اولویت‌های تحقیقاتی و فناوری ایران برای مقابله با کرونا شامل مطالعات روی ویروس، بررسی تأثیر د‌‌‌‌اروهای مختلف روی د‌‌‌‌رمان و تولید‌‌‌‌ واکسن منتشر شد‌‌‌‌.رضا ملک زاد‌‌‌‌ه رئیس مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد‌‌‌‌) و معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهد‌‌‌‌اشت گفت: یک کیت تشخیصی جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ ساخته شد‌‌‌‌ه است که تشخیص می‌د‌‌‌‌هد‌‌‌‌ که فرد‌‌‌‌ آیا کرونا گرفته است یا خیر و اگر فرد‌‌‌‌ کرونا گرفته است آیا ایمنی د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ یا خیر. این کیت را د‌‌‌‌ر ایران تست کرد‌‌‌‌ه‌ایم و جواب بسیار خوبی د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه است که به زود‌‌‌‌ی جزئیات آن را اعلام می‌کنیم./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.