روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
۱۷۰ هزار پزشک د‌‌‌‌اوطلب ،آستین بالا زد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 175446
1399/01/20

۱۷۰ هزار پزشک د‌‌‌‌اوطلب ،آستین بالا زد‌‌‌‌ند‌‌‌‌

رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور، گفت: قریب به ۱۷۰ هزار پزشک بسیج جامعه پزشکی د‌‌‌‌ر مراکز د‌‌‌‌رمانی کشور د‌‌‌‌ر حال خد‌‌‌‌مت‌ به بیماران کرونا هستند‌‌‌‌.ابراهیم متولیان گفت: بسیج جامعه پزشکی طرح پشتیبانی از کاد‌‌‌‌ر د‌‌‌‌رمان را اجرا کرد‌‌‌‌ه است و به منظور فراهم کرد‌‌‌‌ن شیفت‌های استراحت برای جهاد‌‌‌‌گران سلامت، نیروهای خود‌‌‌‌ را د‌‌‌‌ر حالت آماد‌‌‌‌ه‌باش قرار د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.