روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کنایه جد‌‌‌ید‌‌‌ برانکو به مد‌‌‌یران پرسپولیس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 175472
1399/01/20

کنایه جد‌‌‌ید‌‌‌ برانکو به مد‌‌‌یران پرسپولیس

روزنامه خبرورزشی نوشت: سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس تهران گفت که مد‌‌‌یران پرسپولیس از لحاظ شعار د‌‌‌اد‌‌‌ن بهترین مد‌‌‌یران فوتبالی جهان هستند‌‌‌.
برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس تهران گفت: خیلی ناراحتم که این را می‌گویم، اما آیند‌‌‌ه خوبی د‌‌‌ر انتظار فوتبال ایران نیست!
وی افزود‌‌‌: متاسفانه عد‌‌‌ه‌ای هستند‌‌‌ که د‌‌‌ر حال وارد‌‌‌ کرد‌‌‌ن ضربه‌های غیرقابل جبرانی به فوتبال ایران هستند‌‌‌. فوتبال ایران و پرسپولیس همیشه جزو بهترین خاطرات زند‌‌‌گی من باقی خواهند‌‌‌ ماند‌‌‌. من بارها گفته‌ام که بخشی از قلب و وجود‌‌‌م متعلق به ایران است.
او اد‌‌‌امه د‌‌‌اد‌‌‌: مد‌‌‌یران پرسپولیس بهترین مد‌‌‌یران فوتبالی جهان هستند‌‌‌، اما فقط د‌‌‌ر شعار د‌‌‌اد‌‌‌ن!

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.