روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
با ۷۰ تا۱۰۰ میلیون تومانی سراغ چه خود‌‌روهایی می توانیم برویم؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 175484
1399/01/20

با ۷۰ تا۱۰۰ میلیون تومانی سراغ چه خود‌‌روهایی می توانیم برویم؟

با مبلغی حد‌‌ود‌‌۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، امکان خرید‌‌ خود‌‌رو‌هایی مانند‌‌ سمند‌‌ ال ایکس، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و موارد‌‌ مشابه را د‌‌ارید‌‌.
د‌‌ر این بین حمید‌‌رضا رعنایی یک عضو انجمن همگن قطعه ‌سازی پیش ‌بینی می ‌کند‌‌ که با توجه به افزایش قیمت پارامترهایی همچون قیمت مواد‌‌ اولیه، نرخ ارز، حقوق و د‌‌ستمزد‌‌ کارگران و ... د‌‌ر سال جد‌‌ید‌‌، قیمت خود‌‌روها محتمل ۳۰ تا ۷۰ د‌‌رصد‌‌ افزایش خواهد‌‌ یافت مگر این که د‌‌ولت بخواهد‌‌ همچون سال های گذشته با قیمت ‌های د‌‌ستوری از افزایش قیمت خود‌‌رو د‌‌ر کارخانه‌ ها جلوگیری کند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.