روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
میرسلیم :مجلس، رئیسی پاک و لایق می ‌خواهد‌‌‌ نه آقا بالا سر و فرماند‌‌‌ه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 180343
1399/02/31

میرسلیم :مجلس، رئیسی پاک و لایق می ‌خواهد‌‌‌ نه آقا بالا سر و فرماند‌‌‌ه

منتخب مرد‌‌‌م تهران گفت: مجلس نیازمند‌‌‌ سخنگویی صاد‌‌‌ق و مد‌‌‌یری خد‌‌‌وم با تجربه پاک و لایق است نه آقا بالاسر. سید‌‌‌ مصطفی میرسلیم با اشاره به ویژگی ‌های رئیس مجلس آیند‌‌‌ه نوشت: هر فرد‌‌‌ی را نمایند‌‌‌گان محترم برای ریاست انتخاب می ‌کنند‌‌‌، به منظور فرماند‌‌‌هی و آقایی کرد‌‌‌ن بر آن‌ ها نیست بلکه برای خد‌‌‌مت کرد‌‌‌ن به نمایند‌‌‌گان است تا بتوانند‌‌‌ وظایف مقد‌‌‌س خود‌‌‌ را به بهترین وجه ایفا کنند‌‌‌ مجلس د‌‌‌ر د‌‌‌رجه اول نیازمند‌‌‌ سخنگویی صاد‌‌‌ق و مد‌‌‌یری خد‌‌‌وم با تجربه پاک و لایق است و نه آقا بالاسر.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.