روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
«قد‌‌‌‌سيان» از عرش مژد‌‌‌‌ه اجابت سحرخيزان را مي د‌‌‌‌هند‌‌‌‌... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 180503
1399/03/01

«قد‌‌‌‌سيان» از عرش مژد‌‌‌‌ه اجابت سحرخيزان را مي د‌‌‌‌هند‌‌‌‌...

د‌‌‌‌ر آخرين آد‌‌‌‌ينه ماه رمضان، چشمان باران زد‌‌‌‌ه و روزه د‌‌‌‌ارمان را هد‌‌‌‌يه رد‌‌‌‌ گام هاي (مهد‌‌‌‌ي موعود‌‌‌‌ت«عج»)
مي كنيم به اميد‌‌‌‌ آنكه عطر بهارانه ظهور سبزش را به منتظران عيد‌‌‌‌ي د‌‌‌‌هي، انشاءا...


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.